Znana je višina regresa za leto 2023 po Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije