O zbornici

OOZ Gornja Radgona

Območna obrtno-podjetniška zbornica Gornja Radgona je oseba javnega prava in je samostojna, strokovna, nestrankarska, poslovna organizacija, ki je v tej obliki bila vpisana v Poslovni register Slovenije 11.01.1980. Vpisana je v register med 62 območnih obrtnih zbornic pri Obrtni zbornici Slovenije. Delujemo na območju občin Gornja Radgona, Apače, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici.

V zbornico se lahko včlanijo vse fizične in pravne osebe, ki opravljajo obrtno dejavnost ali domačo oziroma umetnostno obrt, oziroma katerokoli drugo pridobitno ali nepridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji.

Delovanje zbornice in temeljne usmeritve so opredeljene v statutu, ki je temeljni akt, tekoče delovanje pa je opredeljeno z letnim programom dela. Zbornica ščiti in zastopa interese članov, vodi obrtni register za člane, ki opravljajo obrtno dejavnost na območjih občin, ki jih pokriva območna zbornica. Tesno sodelujemo z Obrtno zbornico Slovenije na podlagi skupinskega interesa za uresničitev posameznih ciljev in nalog, ki doprinašajo k razvoju obrti in podjetništva v Republiki Sloveniji.

Glavna dejavnost OOZ Gornja Radgona je dnevno spremljanje novosti in pomoč članom pri njihovem konkurenčnejšem nastopu na trgu.

Kontakt

+386 (0)2 564 80 90

natasa.lorber@ozs.si

ksenija.lebar-hedl@ozs.si

Naslov

Območna obrtno-podjetniška zbornica Gornja Radgona
Trg svobode 9
9250 Gornja Radgona

Uradne ure

Ponedeljek, sreda in petek:  8.00 – 12.00
V času izven uradnih ur obvezno predhodno telefonsko naročanje.

Osnovni podatki

Davčna številka: 96766913
TRR odprt pri NLB d.d.: SI56 02341-0020232885

Vizija, poslanstvo in cilji

Območno-obrtno podjetniško zbornico Gornja Radgona razvijamo v sodobno podporno institucijo za obrt in podjetništvo, kjer skrbimo, da svoje člane tudi dodatno izobražujemo in usposabljamo.

Strmimo, da naši člani pridobijo ustrezne informacije na enem mestu za njihov uspešnejši nastop na trgu. Naša vizija je ustvarjanje pozitivnega okolja in povezovanje z deležniki, ki skupaj ustvarjamo pogoje za uspešno podjetniško delovanje.

Naša osnovna naloga je omogočati podjetnikom informacije, znanje in storitve, ki jim bodo pomagale dosegati na trgu večjo konkurenčnost. Tako našim članom ponujamo bogato ponudbo storitev, skrbimo za neprestano informiranost in povezanost med samimi člani.

Vodstvo

Predsednik zbornice

BRANKO NOVAK – s sedežem podjetja OPTIKA NOVAK BRANKO NOVAK S.P., Prešernova cesta 5, 9250 Gornja Radgona. Predsednik je bil izvoljen za mandatno obdobje 2018 – 2022.

Organi zbornice

Organi zbornice so skupščina, nadzorni odbor, upravni odbor in predsednik zbornice. Mandat organov zbornice traja 4 leta in so bili izvoljeni za obdobje 2018 – 2022.

Zaposleni

mag. NATAŠA LORBER, univ.dipl.ekon. – licencirana podjetniška svetovalka in licencirana davčna svetovalka

Telefon: +386 (0)2 564 80 90

E-mail: natasa.lorber@ozs.si

 

KSENIJA LEBAR HEDL – administrator

Telefon: +386 (0)2 564 80 90

E-mail: ksenija.lebar-hedl@ooz-gr.si

Pridružite se nam

Pridružite se tudi vi v članstvo Območne obrtno-podjetniške zbornice Gornja Radgona in izpolnite izjavo