Začetek ocenjevanja škode v gospodarstvu zaradi posledic poplav v avgustu 2023