OMOGOČENA JE ŽE ODDAJA ZAHTEVKA ZA ČAKANJE NA DELO ZA FEBRUAR PRI ZAVODU RS ZA ZAPOSLOVANJE