Strokovna ekskurzija za člane in upokojene člane OOZ G.Radgona – STARA BOSNA – 6.9. – 8.9.2019