SUBVENCIONIRANJE SKRAJŠANEGA DELOVNEGA ČASA Z NOVOSTMI PO ZIUPDV