SEMINAR DDPO NA OOZ G.RADGONA – SREDA, 22.JANUAR 2020