PRIČNEJO SE SPROŠČATI DOLOČENE DEJAVNOSTI ZA PODJETNIKE