PODALJŠANI ROKI ZA DAVČNI OBRAČUN IN LETNO POROČILO NA 31.MAJ 2020