NOVI UKREPI ZA GOSPODARSTVO ZAČNEJO VELJATI V PONEDELJEK, 16.11.2020