Kako obračunati krizni dodatek in nadomestilo plače za april