Skupni sporazum, sklenjen med SAZOR GIZ k.o. in Gospodarsko zbornico Slovenije