Pomoč za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu