Pridobitev podatkov za izračun osnove nadomestila plače