Pravice in obveznosti delavcev v primeru naravne nesreče – dopolnjeno z interventnimi ukrepi