SPREMEMBA STALIŠČA ZA NORMIRANCE S STRANI FURS GLEDE OBRAČUNA PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST